Czas na surogatkę

Wiele kobiet ma nadzieję mieć dzieci. Nie zawsze jest będzie taka sposobność, gdyż będzie partnerka bezpłodna. W takiej sytuacji powinno walczyć o metodę adopcyjną, albo in vitro, jaką proponuje obecna medycyna. Jeśli małżeństwo wybierze taki wariant, trzeba wyszukać kobietę, jaka wypełni rolę surogatki.

Aby bowiem doszło do rodzenia takim sposobem konieczny jest ktoś, kto przekaże swój organizm, by w tym miejscu nastąpiła ciąża. W tym wypadku określamy to jako matka zastępcza. Zgodnie z polskimi zapisami ustawowymi, kobieta taka jest w pełni prawnym rodzicem potomstwa, bo nie jest ważne, jaka komórka płodna wykorzystana będzie do zabiegu, ale kto nosi ciążę.

Dlatego po narodzinach matka zastępcza musi zrzec się należnych jej praw do potomka, żeby opiekowaniem się mogli zająć rodzice, jacy chcą mieć dziecko. W okresie dzisiejszym regulacja zagadnienia w taki sposób nie jest jeszcze dopłacana przez państwo, ale są zaawansowane prace nad ustawą i poprawi się to w ciągu paru kolejnych lat. Dlatego każda niepłodna rodzina w najbliższym czasie będzie miała swoje potomstwo, które będzie wychowywać.